FERRALLES BATLLE

GESTORS DE RESIDUS

AVÍS LEGAL

IDENTIFICACIÓ DE FERRALLES BATLLE

Ferralles Batlle, S.L.U. és una societat espanyola amb domicili social a Crta. de Montmeló a Masnou, 08401 Granollers (Barcelona) BV 5003 km. 3.2, N.I.F. B60074804.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, és a dir, la reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació sense l'autorització prèvia i expressa de l'empresa. Es prohibeix la divulgació, utilització, transmissió, distribució, reproducció i transformació, total o parcial, en qualsevol suport o mitjà, dels continguts d'aquest website (incloent textos, dades, gràfics, sons, vídeos, logotips), sense el previ i exprés consentiment de Ferralles Batlle llevat que s'indiqui el contrari o el seu ús sigui a títol personal i no vulneri els drets reconeguts a l'empresa per la legislació vigent. L'incompliment d'aquesta prohibició podrà constituir infracció sancionable per la legislació vigent.

GARANTIES I RESPONSABILITATS

Ferralles Batlle no garanteix l'accés continu als continguts de la seva pàgina web, ni l'absència de virus i / o altres components nocius en el website o en els seus servidors, ni tampoc la seva correcta visualització o descàrrega que pot veure impedida, dificultada o interrompuda per factors o circumstàncies alienes a l'empresa.

L'empresa no es responsabilitza de possibles danys o perjudicis produïts per interferències, interrupcions o desconnexions en el sistema que siguin aliens al seu control ni tampoc de possibles danys causats en el sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari) com a conseqüència de l'accés a la website . Per tant, l'accés a la nostra pàgina web i la navegació per la mateixa es fa sota la responsabilitat de l'usuari.

Ferralles Batlle no assumeix cap tipus de responsabilitat pels continguts dels enllaços de tercers als que es faci referència a la web.

DURADA I MODIFICACIÓ

La companyia es reserva el dret a modificar i / o actualitzar els termes i condicions establerts en aquesta Web així com els seus continguts. De manera que la vigència temporal d'aquestes condicions quedarà limitada al temps de la seva exposició.

FUR APLICABLE

Per a qualsevol controvèrsia o reclamació procedent o relacionada amb aquestes condicions d'ús, Ferralles Batlle i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, es sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l'usuari. En el cas que l'Usuari tingui el domicili fora d'Espanya, Ferralles Batlle i l'usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

Si alguna de les estipulacions contingudes en aquestes condicions d'ús és declarada il·legal, nul·la o inaplicable per decisió judicial, la resta de les estipulacions seguiran en ple vigor i efecte.