DEMOLICIONS

ENDERROCS

/

Disposem del personal i la maquinària adequada, com cisalles per ferro i formigó, matxacadora mòbil per enderrocs i desballestaments integrals, bé siguin naus industrials, ponts, edificacions, màquinaria de petites i grans dimensions i estructures entre d'altres.

També ens ocupem de transportar i gestionar tots els residus que aporta un enderroc, ja siguin runes, residus banals, uralites... oferint al client tota la documentació necessària per dur a terme correctament tot el procés d'enderroc, com és el pla de seguretat, projecte tècnic d'enderroc, pla per la eliminació del amiant...