Llantes alumini Ferralles Batlle Alumini Ferralles Batlle Alumini Ferralles Batlle Alumini Carter Ferralles Batlle Alumini Ferralles Batlle Alumini Ferralles Batlle

Tipologia de l'alumini segons forma i tractament:

Perfil, Retall, Litografía, Cable PVC, Carter, Encenall, Altres

L'alumini és un dels aliatges metàl·lics més reciclat, el 75% de l'alumini utilitzat els darrers 100 anys encara segueix en ús i és que l'alumini es pot reciclar tantes vegades com es vulgui. Les seves particularitats com la seva lleugeresa, conductivitat elèctrica, resistència a la corrosió i baix punt de fusió el converteixen en un material idoni per a diverses activitats, especialment l'aeronàutica. Cal tenir en compte però que és necessària una gran quantitat d'energia per a la seva obtenció a partir dels òxids i això dificulta la seva major utilització; dificultat que pot compensar-se pel seu baix cost de reciclatge. Això fa de l'alumini un dels metalls més reciclats i garanteix estabilitat en el seu preu.