Coure  Ferralles Batlle Coure Ferralles Batlle Coure Ferralles Batlle Coure Carter Ferralles Batlle Coure Ferralles Batlle Coure Ferralles Batlle

Tipus de bronze:

Bronze tub, retall, Lingots, ferritges, Cuproniquel, encenall Xantal...

Es diu bronze a aquells diferents aliatges compostos, per coure i estany (pocs altres metalls en formen part en grans proporcions.), però ni els bronzes actuals ni els antics contenen només aquests dos metalls (El zinc, el plom i altres metalls es troben ocasionalment en el bronze que actualment es fabrica.) El bronze és més resistent i dur que qualsevol altre aliatge, amb l'excepció de l'acer, que el supera sobretot en resistència a la corrosió i en la facilitat de lubricació. En la més que anomenada edat del bronze, va suposar un important avenç tecnològic. Les propietats del bronze varien segons els seus components. El bronze en l'actualitat s'utilitza en la foneria artística i en la fabricació d'instruments musicals, principalment.