Coure  Ferralles Batlle Coure Ferralles Batlle Coure Ferralles Batlle Coure Carter Ferralles Batlle Coure Ferralles Batlle Coure Ferralles Batlle

Tipus de coure:

Coure tub, Lingots, Coure fil, Coure fil berry, Cable, Coure estanyat...

El coure forma part d'una quantitat molt elevada d'aliatges que generalment presenten millors propietats mecàniques i que tenen una conductivitat elèctrica menor. Les més importants són conegudes amb el nom de bronzes i llautons. El coure és un metall durador perquè es pot reciclar un nombre gairebé infinit de vegades sense que perdi les seves propietats mecàniques i és un metall força preuat.