Coure  Ferralles Batlle Coure Ferralles Batlle <Coure Ferralles Batlle Coure Carter Ferralles Batlle Coure Ferralles Batlle Coure Ferralles Batlle

Varietats de paper i cartró:

Cartró, Arxiu blanc, Arxiu Color, Paper diari, Paper revista, Monitor

El paper de rebuig i cartró pot ser triturat i reciclat forces vegades. No obstant això, en cada cicle, del 15 al 20 per cent de les fibres es tornen massa petites i no són recuperables. La indústria paperera recicla els seus propis residus i els que recull d'altres empreses, fabricants d'envasos i embalatges i les impremtes, nosaltres en fem un triatge previ i el transportem al seu destí per a que pugui ser reutilitzat. El nostre procés consisteix, a separar i triar el material per posteriorment transportar-lo a una planta on en fan la seva barreja amb aigua per a ser convertits en pasta de paper. La pasta de menor qualitat s'utilitza per fabricar cartó. Les impureses s'eliminen de la pasta de millor qualitat per elaborar productes de qualitat superior.