PLÀStics

Plàstics Ferralles batlle

Varietats de plàstic:

Els plàstics són substàncies formades per macromolècules orgàniques anomenades polímers. Aquestes són grans agrupacions de monòmers units mitjançant un procés químic anomenat polimerització. Els plàstics proporcionen l'equilibri necessari de propietats que no poden aconseguir altres materials. Tenen una alta resistència a la degradació ambiental i biològica, per aquest motiu actualment a tot el món s'està produint una gran mobilització pel gran impacte nociu que els plàstics produeixen al medi natural, principalment als oceans de tot el planeta.. Nosaltres ens sumem a aquesta mobilització