FERRALLES

MATERIALS
Rea Ferralles Batlle

REA

Oxitall Ferralles Batlle

OXITALL

Encenalls Ferralles Batlle

FERRITGES

Ferralla Ferralles Batlle

VARETES

Retall Ferralles Batlle

RETALL

Rails Ferralles Batlle

RAIL

Llaunes Ferralles Batlle

LLAUNES

Rails Ferralles Batlle

VIGUES

Rails Ferralles Batlle

FIL DE FERRO

Rails Ferralles Batlle

TAPS

Rails Ferralles Batlle

PUNTES

Classificacions de ferralla segons tipologia:

Retall, Ferritja, Troquel, Oxitall, Ferralla, Vigues, Ferro colat, Rail, Llaunes, Altres...

La ferralla és el conjunt de residus derivats del ferro, ferro colat i acer que amb la mena de ferro són les dues primeres matèries més importants en la siderúrgia. Aquests residus són fàcilment identificables i així es poden recuperar i reciclar. Una gran part del volum de material i metalls reciclables prové de la ferralla en les seves diferents variants.