GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS

PER UN MÓN MÉS VERD

/

L'activitat de Ferralles Batlle és la gestió integral de residus, per aquest motiu trobem solució a la sortida dels teus materials bé siguin valoritzables o no. L'objectiu amb el que treballem és la màxima valorització.

Històricament la nostra especialització han estat les ferralles i metalls. Actualment degut a la crescuda de la demanada, ens hem convertit en gestors integrals de residus. Metalls, ferralles, cartró, plàstic, runa, banals, especials i altres residus, formen part de la nostra activitat com a centre de transferència.

MATERIALS